Poradnictwo rodzinne


Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Powołując go do istnienia z miłości, powołał go jednocześnie do miłości. Bóg stwarzając człowieka stworzył mężczyznę i kobietę. Boskie "MY" ma stanowić wzór dla naszego, ludzkiego "my"- jakie mają stanowić mężczyzna i kobieta stworzeni na obraz i podobieństwo samego Boga . Świadczy to o jednakowej godności kobiety i mężczyzny, oraz o tym, że kobiecość i męskość tworzą człowieczeństwo. Bóg stworzył małżeństwo jako związek jednego mężczyzny i jednej kobiety, oraz jako związek nierozerwalny. Jezus Chrystus wyniósł małżeństwo do rangi sakramentu. Co oznacza, że wypełnianie zadań małżeńskich i rodzinnych, takich jak: miłość, życzliwość, wzajemna ofiarna pomoc, współżycie małżeńskie, rodzenie i wychowywanie dzieci, wykonywanie codziennych, zwyczajnych zajęć domowych ma moc uświęcającą małżonków. Mówiąc o kobiecości i o męskości trzeba wspomnieć też o płciowości- jest to podstawowy współczynnik osobowości, jeden ze sposobów jej ujawnienia, porozumienia się z innymi, odczuwania, wyrażania i przeżywania ludzkiej miłości. Płciowość określa mężczyznę i kobietę nie tylko w płaszczyźnie fizycznej, ale także psychicznej i duchowej.


Wyróżnia się cztery elementy dojrzałości płciowej:

 • element biologiczny - utożsamiany z seksem-obejmuje aspekt rozrodczy człowieka; ważna jest tu wiedza dotycząca budowy narządów płciowych, ich funkcjonowania oraz przekazywania życia; ściśle wiąże się ze zmysłowością ukierunkowaną na poszukiwanie przyjemności

 • element emocjonalny - określany słowem erotyzm- związany z uczuciową stroną osobowości człowieka; wyraża się różnorodnością uczuć, które nie powinny być nastawione egoistycznie

 • element inteligencji - określany jako rozum- prowadzi do włączenia świadomości i refleksji do przeżywania swojej płciowości oraz odniesienia się do osób płci odmiennej

 • element wolitywny - określany terminem wola- ma być ukierunkowany na troskę o dobro drugiego człowieka, jego rozwój oraz stworzenie mu poczucia bezpieczeństwa

  Jak elementy te powinny się mieć do siebie (dominacja, podporządkowanie, współpraca, równy udział...), abyśmy mogli mówić o osobie dojrzałej płciowo? Spróbujcie ustawić przestrzennie karty z elementami dojrzałości i przedyskutować swój wybór.

  SEX ROZUM
  EROTYZM WOLA


  Czy jesteście zgodni? Jeżeli tak to jesteście na starcie wspólnego szczęścia i harmonii w małżeństwie. GRATULACJE !!!

  Wszyscy psychologowie są zgodni, że element biologiczny i emocjonalny wymagają wychowania przez poddanie ich władzy rozumu i woli. Elementy biologiczny i emocjonalny są bowiem zmienne i zależne od chwili- nastroju, okoliczności, czasem też od ilości wypitego alkoholu... Rozum i wola to stałe elementy naszej osobowości. Jeżeli na ich podstawie podejmujemy ważne życiowo decyzje, to nie musimy obawiać się ich skutków i efektów.

  A teraz sprawdźcie jak widzicie swoją przyszłość w związku. Niżej wymienione role małżeńskie ustawcie dla siebie nawzajem według ważności w formie metody karo- bez podglądania!

  1
  22
  333
  44
  5

  1-jedna rola męża (lub żony) najważniejsza
  2-dwie role bardzo ważne
  3-kilka średnio ważnych
  4-dwie mniej ważne
  5-jedna najmniej ważna rola małżeńska męża (lub żony)

  Role w małżeństwie:

 • Prowadzenie domu
 • Zzapewnienie stabilności materialnej
 • Dbałość o gospodarstwo domowe
 • Role opiekuńcze
 • Stworzenie miłej atmosfery
 • Głowa domu
 • Oparcie dla partnera
 • Wychowanie dzieci
 • Dbanie o szczęście partnera
 • Finanse domowe
 • Kariera zawodowa
 • Decyzja o poczęciu dziecka
 • Planowanie czasu wolnego rodziny

  Teraz proponuję dobrą kawę lub herbatę, długą dyskusję i ...powodzenia!!!

  mgr Iwona Klein
  specjalista przygotowania do życia w rodzinie

 • l