Adopcja Serca


"Weselnik" wspiera akcję pomocy w nauce dzieci w Kamerunie. Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła od lat prowadzi misje w Kamerunie, starając się pomóc szczególnie dzieciom - sierotom, półsierotom, z rodzin bardzo licznych czy skrajnie biednych. Wiele dzieci z takich rodzin nie uczęszcza do szkoły , ponieważ nie mają środków na opłacenie nauki. W ich imieniu zwracamy się z prośbą o pomoc poprzez "Adopcję Serca"".

Jeśli chcesz i możesz - "zaadoptuj" jedno z dzieci poprzez wpłatę minimum 150 zł. Kwota ta pokryje naukę wraz z potrzebnymi książkami, zeszytami i przyborami szkolnymi przez cały rok, jeżeli wpłacisz więcej siostry kupią dla dziecka, które objąłeś swoją opieką np. ubranie ,czy zabawkę. Powyższą kwotę możesz wpłacić jednorazowo lub w ratach. W odpowiedzi dostaniesz zdjęcie, imię, nazwisko i klasę do której uczęszcza dziecko. Raz w roku dziecko osobiście napisze list do rodziny lub osoby, która go "zaadoptowała".

Zaopiekuj się tym dzieckiem również duchowo poprzez modlitwę. Wpłaty prosimy przekazywać na konto z dopiskiem "Adopcja Serca"- "W". Prosimy również o podanie danych osób, bądź osoby, która decyduje się na tak piękny gest serca, wraz z adresem.

Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła
ul. Ks. Br. Markiewicza 22
38-430 Miejsce Piastowe
Bank PEKAO S.A. II/O w Krośnie
Nr 68 1240 5703 1111 0010 2644 3624

l